Kompleksowe sprzątanie

Hale produkcyjne

  • doczyszczanie, impregnacja i pielęgnacja ciągów komunikacyjnych,
  • doczyszczanie w celu uzyskania certyfikatu zgodności z normami HACCP,Hale
  • okresowe mycie okien,
  • okresowe odkurzanie i mycie ścian,
  • utrzymanie w czystości urządzeń produkcyjnych (usuwanie zabrudzeń po klejach, silikonach, smarach, osadach pyłowych itp.)
  • odkurzanie i mycie rurociągów,

Formularz kontaktowy